III. A vendégek észrevételei, panaszkönyv:

1./ A fürdőzőnek jogában áll a szolgáltatás módja, minősége, vagy a kiszolgáló személyzet magatartása ellen kifogást emelni, s azt a pénztárnál elhelyezett Vásárlók Könyvébe rögzíteni.

2./ A fürdő vezetése minden olvasható, névvel és pontos címmel bejegyzett panaszra köteles írásban vagy szóban válaszolni.

3./ A vendéget ért esetleges sérülés, rosszullét estére a nyitvatartási időben elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó áll rendelkezésre.

4./ A fürdővendéget ért sérülésről, balesetről, káresetről a fürdőüzem jegyzőkönyvet köteles felvenni.

IV. Vegyes rendelkezések

1./ A Házirendben foglalt előírásokat mindenki köteles betartani. Aki az abban foglaltakat megsérti, vagy figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.

2. Azt a személyt aki a Házirendet megsérti vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.

3./ A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó (üzemvezető, annak helyettese, úszómester stb.) hivatalos személynek minősül, és mint ilyet a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

4./ A házirendet az uszoda jól látható helyén kell kifüggeszteni.

5./ A Házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartásáért a fürdőüzem vezetője a felelős.

II. Üzemidő, jegykiadás:

1./ A fürdő egyes egységeinek nyitvatartási idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.

2./ A pénztárzárás a fürdő záróráját megelőző egy órával történik.

3./ Csoportos látogatás, illetve fürdőzés esetén a csoport vezetője felelős a jegyváltásért és a csoport tagjaiért.

4./ Az üzemidőtől a fürdő vezetősége indokolt esetben (műszaki hiba, vízhiány stb.) eltérhet, amelyről a bejáratnál és a pénztárnál kifüggesztett hirdetményen értesíti a vendégeket.

5./ A fürdő szolgáltatásainak árait a pénztárnál, jól látható helyen kell kifüggeszteni. Az esetleges árváltozásokat az ártáblán minden esetben fel kell tüntetni.

6./ A fürdő pénztáránál váltott jegy csak arra a fürdőegységre, szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kérték. A fürdőjegy vagy bérlet csak a váltás helyén és az aznapi (felhasználási) dátummal ellátva érvényes. A fürdőjegyet a távozásig meg kell őrizni. A kiadott jegyek vissza nem válthatók.

7./ Pénzváltás csak a recepción lehetséges.

8./ Gyermekjegy az uszodában 3-6 éves korig adható ki és használható fel. A 6 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében veheti igénybe a fürdőt, aki kérésre köteles hitelt érdemlően bizonyítani a gyermek korát.

Aktualitások/Programok | Strand | Gyógyászat | Kemping | Árak/Nyitvatartás | Galéria | Elérhetőségek

Copyright © DDIF ZRT